Adaptief rekenspel voor jonge kinderen

Jeffy’s math is een rekenspel voor kinderen. In nauwe samenwerking ontwikkeld bij Qlvr met het Freudenthal Institute en ontwerper Kim Deuning. Het spel past zich aan het niveau van de gebruiker aan en nodigt kinderen uit om samen te werken. Onderzoeksinstituut TNO heeft de effectiviteit van de applied game onderzocht en de resultaten zijn goed: de leerprestaties zijn vergelijkbaar met het gebruikelijke onderwijs. De grootste winst zat echter in de toename van het plezier, het geloof in eigen kunnen en de verbeterde attitude ten opzichte van rekenen.