Autisme in het onderwijs

‘Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland’ is een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal -en voortgezet speciaal onderwijs. Voor een handboek van REC Oost heb ik een serie illustraties gemaakt. Hier een hele kleine selectie.