Iconustraties

Een selectie uit een series iconen rond Safety Day van Akzo Nobel